Miscellaneous / Kits

SAS 4i (SFF-8484) to Mini SAS (SFF-8087) Cable

SAS 4i (SFF-8484) to Mini SAS (SFF-8087) Cable, Length:0.5m